ჩვენ შესახებ

ნეონლაინი არის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც 2019 წლის ივნისიდან ოპერირებს ქართულ ბაზარზე და მომსახურებას უწევს როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს.

ჩვენი საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოს მიმართულებით მცირე და დიდი ზომის ტვირთების გადაზიდვა.

ონლაინ ამანათების და პერსონალური გზავნილების ტრანსპორტირებისთვის გთავაზობთ საჰაერო გადაზიდვებს. ხოლო, კომერციული ტვირთების შემთვევაში როგორც საჰაერო, ასევე, სახმელეთო და საზღვაო გადაზდვებს.

ჩვენი კომპანიის მთავარი პრინციპი არის მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგება, მათთვის ხელმისაწვდომი და ამავდროულად, ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება.

Image